Google Maps Downloader 7.59

Google Maps Downloader 7.59

allallsoft.com – 1,1MB – Freeware – Windows
Google Maps Downloader is a cute tool that can automatically download Google Maps' small tile map images and then combine them into one big map image. It supports multithreads, so the download speed is very fast. And it is very easy to use. All downloaded small images are saved on the disk. You can combine them after downloading or later. Isn't it very cool that you make your city's high precision map by yourself?!

Tổng quan

Google Maps Downloader là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi allallsoft.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Maps Downloader là 8.422, phát hành vào ngày 03/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/11/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.413, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

Google Maps Downloader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Google Maps Downloader Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Google Maps Downloader!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Google Maps Downloader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản